Sterilite Testi

Herhangi bir madde veya nesnenin bir arada bulunduğu tüm mikroorganizmaları, canlı organizmaları ve bunların organizmalarını aktif olarak temizlenmesi sterilite testi olarak tanımlanabilir. Sterilizasyon işlemi sırasında ürün, en düşük seviyeden sterilite güvencesi sağlama yeteneğine kadar etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Bu, yalnızca sterilite güvence yeteneklerine sahip etkili sterilizasyon yöntemlerinin kullanılması ile sağlanabilir. Böylelikle her sterilizasyon işleminde işin başlangıcından son ana kadar tüm aşamaların kontrol altında olması sağlanabilir.

Sterilite Testi

Bu aşamalarda çalışma sırası, ekipmanların kullanım alanından çıkarılması ve ön temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sayım kontrolü, temizleme, paketleme, sterilizasyon alanına taşıma, bakım gibi pek çok aşamayı içerisinde barındırır. Kullanılıncaya kadar steril pozisyon içerisinde bulunması gerekir.

Sterilite İşlemi Nasıl Yapılır?

Sterilizasyon işleminin her aşamasında temizlik işleminden yararlanılmalıdır. Sterilite testi sırasında pek çok farklı teknikler kullanılarak yapılır. Steril edilme işlemi gerçekleştirilmiş olan ürünün steril düzeyini yeniden kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen bir testtir. Sterilite, ortamda bulunan mikroorganizma sayılarının, bulunulan alanın güvenliğini artıracak şekilde azaltılma işleminin uygulanmasıdır. Yapılan test sonuçlarına bakılarak üretici olan firmanın üretmiş olduğu ürünler hakkında sterilizasyon anlamında bir bilgi edinilmesi sağlanır.

Steril olması beklenen ürünlerin ya da pek çok içeriğin steril olup olmadığını ve steril düzeyini anlamak amacıyla sterilite testi gerçekleştirilir. Ürün üzerinde mevcut bir biçimde olan mikrobiyolojik kontaminasyonun, ürün üzerinden arındırma işlemi gerçekleştirerek sterilite güvenlik düzeyi sağlanır.

Sterilite Testinin Kullanım Amacı

Sterilite testi, tıbbi ekipmanların steril durumda olup olmadığını analiz etmek amacıyla gerçekleştirilen bir testtir. Tıbbi cihaz regülasyonlarının belirtmiş oldukları durum, tıbbi cihazların belirtilen yöntemler ile üretilmesi ve steril bir biçimde kullanıma sunulmasıdır. Sterilite testlerinin uygulanmasındaki amaç, tıbbi cihaz, ilaç ve diğer pek çok durumun canlı olarak mikroorganizma bulundurup bulundurmadığını kontrol etmektir. Sterilite testlerinde farklı teknikler kullanılır.

Doğrudan transfer yönteminin yanında, sıvı ürünler ve katı ürünler üzerinden oluşan özütler yardımı ile gerçekleştirilir. Kullanılan metotlara göre farklı şekillerde sterilite işlemi gerçekleştirilir. Kullanılan metotların çoğu aşamasının aynı olmasının yanında, birkaç detay yönünden birbirlerinden farklılık gösterirler. Sterilite testi ile mikroorganizmaların temizlenmesi sağlanır. Detaylı bilgi için https://www.analizistek.com/sterilite-testi  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yanıtla