Eğitimin Zararları Ve Faydaları Nelerdir?

Eğitim Nedir?

Eğitim, bireylerin topluma uyum sağlayarak yaşamalarını sağlar. Eğitimi; zihinsel eğitim, bedensel eğitim, ahlaki eğitim vs. şeklinde ayırabiliriz. Aslında eğitim bir bütündür ve her bir eğitim türünün üstünde ayrı ayrı özenle durulmalıdır. Örneğin zihnini eğitmiş(öğretim faktörünü gerçekleştirmiş) fakat etik olarak kendini eğitmemiş bir insan diğer insanlara zarar verebilir. Dünya’daki savaşları, doğaya ve hayvanlara verilen zararları görünce öğretimin tek başına yetmediğini ve yetmeyeceğini, eğitimin ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Etik kuralları gözetmeyen bilgi topluma zarar verecektir bu yüzden öğretimin yanında eğitim de verilir.

Eğitimin Zararları Nelerdir?

Zararlı olan eğitim değil yanlış ve zararlı verilen eğitimdir. İlk eğitim evde ebeveynler tarafından verilir bu yüzden eğitim içindeki rolleri çok büyüktür. Aile toplumun çekirdeğidir ve toplumu oluşturan bireyler de ilk eğitimini ailede almaktadır bu yüzden ailelerin eğitimin veriliş şekli ve önemi konusunda bilinçli olması oldukça önemlidir. Ailenin çocuğa vereceği yanlış eğitim, çocuk üzerinde büyük bir hasara sebep olabilir ve bunun cezasını tüm toplum çeker. Ailede yanlış eğitim almış ya da yeterince eğitim almamış bir çocuk, eğer okulda da bilinçsiz ve ilgisiz bir öğretmene denk gelirse, aile tarafından meydana getirilen eğitim hasarı ya da boşluğu maalesef ki derinleşecektir. Örnek verecek olursak evde şiddet gören ya da aile bireyleri arasında şiddete şahit olan bir çocuk, okulda ve sokakta arkadaşlarına ve yahut hayvanlara zarar vermeye, onlara şiddet uygulamaya daha yatkın olacaktır. Saygı görmeyen bir çocuk da saygı duymayı öğrenmekte oldukça zorlanabilir. Her zaman, kötü şartlara maruz kalan çocuklarda kötü davranışların ortaya çıkacağı söylenemese de çok büyük etkisi olduğu açıktır.

Eğitimin Faydaları Nelerdir?

Nitelikli ve doğru bir eğitim kişide ve doğal olarak da toplumda büyük değişiklikler sağlayacaktır. Toplumu oluşturan milyonlar birlerden oluşur. Bu yüzden bireyin çocukluk çağlarında nitelikli ve doğru bir eğitim almış olması ve ilerleyen yaşlarda bunu devam ettirmiş olması hem bireyin kendisini hem de toplumu iyi ve güzel olana dönüştürmesi için çok önemlidir.

Saygının eğitim içindeki yerine, aile bireylerinin ve öğretmenlerin çok dikkat etmesi gerekir. Çocuğun başta kendisine ve bunun sonucu olarak diğer insanlara, doğaya ve hayvanlara saygı duyması gerekir çünkü çok iyi öğretim görmüş bir bilim adamı gerekli eğitimi bu öğretimle birlikte almamışsa buluşlarını ya da başarılarını etik olmayacak bir şekilde kullanabilir ya da elde edebilir.

Kişinin Kendini Eğitmesi

Eğitim ne kadar ailede başlayıp okulda devam etse de ilerleyen yaşlarda kişinin kendisindeki eksikleri ve yanlışları fark edip kendini yetiştirmesi de tabi ki mümkündür. Günümüz şartlarında açık kaynağa erişim ve bilginin çok kolay ulaşılabilir olması kişinin yanlışları ve eksiklikleri hakkında farkındalık kazanması için büyük şanstır. İnternetten size yardımcı olabilecek ya da farkındalığınızı artıracak olaylara, kişilere, yazılara, videolara denk gelmeniz, bunlardan yararlanmanız çok kolay.

Yanıtla