Ergenlik Döneminde Ebeveyn Tutumu Nasıl Olmalıdır?

Bireyin benliği güçlendikçe,  hayatı daha kolaylaşır. Güçlü bir benlik geliştirilebilmesi için bireyin hayatının bütün dönemlerinde ihtiyaçlarının doyurulması ve herhangi bir dönemde saplantının olmaması gerekmektedir. Birey ancak bir dönemde büyük sorunlar yaşarsa bu saplantılar meydana gelir. Genellikle de bireyin büyük problemlerinin olduğu hayattaki varlığını sorguladığı yaş dönemi ergenlik çağıdır.

ergenlik dönemi

ergenlik dönemi

Benliğin gelişiminde annenin çocuğa koşulsuz sevgi göstermesinin rolü büyüktür. Eğer çocuğa koşulsuz sevgi gösterilmezse, kişi ergenlik döneminde saldırgan tutumlar sergiler. Çocuk ailesini kendi benlik kavramını oluşturmada bir referans olarak kullanır.

Çocuğunuza Güvenin

Çocuk ancak kendisine güvenildiğini hissettiğinde çevresine de güvenebilecek ve dolayısıyla keşfetme fırsatı bulabilecektir. Eğer çocuk sürekli kontrol edilirse, çocuğun çevresini keşfetme olanağı da kısıtlanmış olacaktır. Ailedeki demokratik tutumun çocuğu olumlu yönde etkiler ancak otoriter tutum çocuğun özgürlüğüne ve dolayısıyla öz güvenine ket vuracağından olumsuz etkiler.

ergene yaklaşım

ergene yaklaşım

Benlik gelişiminin dönüm noktası ergenlik dönemidir. Kişi mesleğini ve yetişkinlik hayatını bu dönemde önemli ölçüde şekillendirir. Ergenler ailelerinden aldıkları değerleri içselleştirdikleri sürece olumlu bir benlik kavramına sahip olabilirler. Ergenlerde olumlu bir benlik kavramı kendine güvenme, kendini kabullenme, sorumluluk alma gibi davranışların kazanılmasını sağlamalıdır. Bunu ancak ebeveynlerin desteği ve güveniyle yapabilir. Ergenlerin yetişkinlikteki başarılarında aile en önemli rolü üstlenmektedir. Çocuğunuzu sürekli desteklediğinizi  ve düştüğünde yanında olduğunuzu hissettirdiğiniz sürece çocuk kendi ve geleceği için önemli ve doğru adımlar atacaktır.

Yanıtla