Sprinkler (Yağmurlama Sistemi) Nedir?

Sprinkler (yağmurlama sistemi), hususi ve ticari yapılarda bir yangın meydana geldiğinde; sistemde yer alan bir conta, önceden belirlenmiş bir sıcaklıkta patlar ve sabit bir akış gerçekleştirir. Bu sayede henüz başlangıç aşamasında olan yangın kontrol altına alınır veya tamamen söndürülür.

İlk olarak 1874 yılında hayata geçirilen sprinkler sistemi, 20-30 yıl içerisinde küresel anlamda kabul görmüştür. Üzerinde birkaç geliştirme yapılarak günümüzdeki teknolojisine kavuşmuştur. Bugüne kadar farklı ülkelerde yağmurlama sistemi hakkında onlarca farklı araştırma yapılmış ve en etkili yangın söndürme stratejisi olduğu belirlenmiştir.

Sprinkler Sistemleri Ne Tür Alanlarda Kullanılır?

Eğitim kurumları, mağazalar, ofisler, kamu binaları, özel mülkler, fabrikalar, depolar ve benzeri alanlarda sprinkler sistemleri kullanılabilir. Geçmişte yangına bağlı ölümlerin meydana geldiği evler ve diğer yapılarda, yağmurlama sistemlerinin olmadığını görüyoruz. Sistemin mevcut olduğu mekanlarda ise sprinkler sistemi bakımı konusunda zafiyetlerin olduğu veya yangın türü için uygun olmayan sistem montajı içerdiği görülmekte.

Sprinkler Sistemlerinde Başarı Oranı Nedir?

Yangın kayıplarını azaltmak için sistemin değerli bir yatırım olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Yapılan araştırmalar sonucunda, yangınlarla mücadelede yağmurlama sisteminin başarı oranının %87 olduğu görülmüştür. %13’lük başarısızlık ise birçok nedeni içerir. Bu başarısızlığın sebeplerine bakıldığında: sistemin yangın öncesinde kapatılması (%65), yangına el ile müdahale edilmesi (%16), yangın türüne uygun olmayan sistem içermesi (%5) ve bakım sorunlarının olması (%7) ve diğer nedenler (%7) şeklinde sıralanabilir.

Ülkemizde Yağmurlama Sistemi için Esas Alınan Standartlar Nelerdir?

Türkiye’de sprinkler sistemleri yüzyılı aşkın süredir kullanılsa da; mevzuat çok daha geç hazırlanmıştır. 2009’da yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ile sprinkler sistemi standartları (TS 9704-10636) ve NFPA standartları ele alınmaktadır. Sistemlerin tasarımında ise TS EN 12845 standardına tabi olunması gerekmektedir.

En Çok Kullanılan Sprinkler Sistemleri

Kullanım alanı ve çalışma prensiplerine göre sprinkler sistemleri 6 farklı grupta sıralanabilir: Islak boru sprinkler sistemleri, kuru boru sprinkler sistemleri, deluge sprinkler sistemleri, pre-action sprinkler sistemleri, su-köpük sprinkler sistemleri, su spreyi sprinkler sistemleri.

Yanıtla