Pi Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Matematikte sabit sayılar her zaman dikkat çeken unsurlar arasında varlık göstermektedir. Bu rakamlar antik medeniyetlerden beridir kullanılmakta olup, aynı zamanda da kafa karıştırmalarıyla da meşhurdurlar. Bu aşamada da sabit sayılardan bir tanesi olan pi sayısı da dikkat çekmektedir. Geniş ve kapsamlı bir haldedir. İrrasyonel bir sayı olarak tabir edilen pi sayısı hesaplama konusunda da basit bir formül içermektedir. Öte yandan Yunan alfabesinin 16. Harfiyle de sembolize edilir. Matematik dünyasında bu şekilde anılan bu rakam öte yandan Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da tabir edilmektedir. Çok geniş bir tarihe sahip olmasıyla beraber matematiğin temel taşları arasında da sayılmaktadır.

Pi Sayısı Nasıl Hesaplanır

Pi Sayısı Nedir?

Yunan alfabesinin 16. Harfi olan Pi sayısını sembol olarak baz alan bu sayı, aynı zamanda da Antik Yunan alfabesinde Perimetier olarak bilinen çember kelimesinin de ilk harfi olmasından dolayı bu şekilde tabir edilmektedir. Pi sayısı tam olarak hesaplanamamış ve sonsuza kadar gittiği düşünülen bir sayı öbeği olarak da adından söz ettirmiştir. Günlük kullanımında 3,1416 olarak görülse de gerçek değerinin tam olarak ne olduğu henüz ortaya çıkarılmış değildir. Bu yüzden de hesaplamalarda bu sayı dizisi kullanılmaktadır. Aynı zamanda da 2017 yılından itibaren 14 Mart günü Dünya Pi günü olarak da kabul edilen bir durumda da kendini göstermiştir.

Pi Sayısı Tarihi

Pi sayısının ilk olarak aynı zamanda da suyun kaldırma kuvvetini de belirleyen Arşimet tarafından kullanıldığını belirtmektedir. Öte yandan aynı dönemlerde Mısır’da da bu rakama dair bir çalışma da gündeme gelmiştir. Arşimet’in Mısır’da ders alan matematikçi Öklid’den eğitim almasından dolayı bu sayının kökenlerinin Mısır medeniyetine dayandığı da tahmin edilmektedir. Arşimet pi sayısını 22/7 olarak tabir etmiştir. Pi sayısı tarihi hususunda Heredot da birtakım yazılara yer vermiş ve bu hususta da bilgilendirmeler yapmıştır. Heredot da pi sayısının 3,71 olarak vermiştir. Babilliler de pi sayısına dair faaliyetlerde bulunmuş ve 3,125 olarak da hesaplamalarında kullanmaya gayret göstermişlerdir.

Pi Sayısı Hesaplama

Pi sayısını ortaya çıkarmak da bir hayli mümkün olan bir durumdur. Pi sayısı hesaplama hususunda ilk olarak sabit bir noktadan 360 derecelik bir çember çizerek işe başlanabilir. Aynı zamanda da bu dairenin çizgilerine uygun çapta olan bir çizgi de çizilebilir. Bu çizginin açılmasıyla beraber çember boyuyla aynı olduğu göze çarpacaktır. Öte yandan küçük çizgilerle de bu çevrenin edilmesinin nasıl mümkün olacağı da hesaplanmalıdır. 3 tane tam çizgi küçük çizgilerin 7 tanesine eşit olacaktır. Böylelikle de 1/7 oranı çizgiler arasında ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı da 22/7 sonucu da kendini gösterecektir. Böylelikle de pi sayısının ne kadar kolay bir biçimde hesaplanacağı da görülecektir.

Yanıtla